3D Studio Max Skriptované NástrojeEng

 Micra Návod

♦ Využití

Micra Tools je sestava mnoha nástrojů, které jsou sloučeny do jedné aplikace. Tyto nástroje zjednodušují a urychlují práci v 3DsMax.

Jejich výhodou oproti běžně prodávaným pluginum je možnost přidávat stále nové funkce a upravovat stávající, tak aby co nejlépe odpovídali našim požadavkům.
Tak se tento nástroj stává výkonnou pomůckou, která nám pomáhá ušetřit čas a mnohdy i nervy , obzvlášte u rutinních a mnohonásobně se opakujících operací.

♦ Instalace

1) Ulož soubor na disk (Save Linked Content As…).
2) Přetáhni do okna 3DsMax a počkej než se dokončí instalace.
3) Restartuj !A Je To!

♦ Rozhraní

    

• Menu

Help : Zobrazí tento manuál.
Customize: Otevře panel, kde jsou nástroje, nastavení a credits.
Toolbars: Zobrazovaní, skrývání nástrojových panelů.
Profiles: Ukládání a vytváření profilů.

• Customize

Actions: Seznam nástrojů, seřazených podle kategorií, které lze přetáhnout na nástrojovou lištu. Při označení nástroje, je pod ním krátký popis.
Settings: Automatické spouštění, barva rozhraní, aktualizace, atd…
About: O Mikře a tvůrcích.

• Toolbar

Mrížka: Pole do kterého lze přidávat jednotlivé funkce přetáhnutím z panelu (Actions). Mřížka musí být v Edit módu.(Dvojklik na lištu, nebo v menu Edit)

♦ Nástroje

Objects

Distributor
je nástroj pro rychlé a snadné rozmístění objektu po povrchu.

Použití:
 1.Vyber plochu na kterou budeš rozmísťovat.
 2.Vyber ostatní objekty které chceš rozmístit.
 3.Spusť Distributor.

Klávesové zkratky:
Leftmouse: Posouvání objektu po povrchu.
Rightmouse: Ukončení operace a výběr dalšího objektu. Vícekrát po sobě Exit.
Shift+Leftmouse: Duplikování
Ctrl+Leftmouse: Rotace
Alt+Leftmouse: Mazání –> WIP
Ctrl+Shift+Leftmouse: Přidá nový objekt do setu. –> WIP

3D Gallery
Sdílená databáze modelu a jednotlivých součástek, ze kterých se dá postavit cokoliv

Mužete snadno:
–přidávat nové modely
–odebírat modely
–přejmenovávat modely
–vkládat do scény
–tvořit hlavní adresáře
–vedlejší adresáře
Časem budou přidány nástroje na kreslení modelu po povrchu.

Clone 2
Klonování objektu s interaktivním náhledem. Takto lze snáze určit správný počet duplikátů v závislosti na jejich vzdálenosti.


Transformer
Transformační mřížka umožňuje: rotaci , zrcadlení a umístění pivotu modelu.

V horní části je možno zvolit úhel rotace.
 Kombinací Ctrl+Leftmouse lze umístit pivot na kterýkoli z ovladačů (zelené ikonky okolo)

Repair Object
Pokud jeden nebo více objektu zpusobuje pád Maxka, použijte jednu z tří metod opravy.

-Standard: vymění pivot za nový.
-Export/Import: vyexportuje model jako *.obj ,smaže původní a naimportuje jej znovu.
-Merge: všechny označené objekty budou přemístěny do nové scény.

Bounding Box
Vytvoření kolizních oblálek podle označené geometrie. Podporuje také vertexové selekce.

Klávesové zkratky:
Ctrl+Leftmouse: vytvoří dummy ve středu objektu.
Shift+Leftmouse: použije vylepšený algoritmus –>WIP

Align object by 2 Edges
Zarovná rotaci objektu pomocí dvou označených linek.


Reinstance
Znovu nainstancuje označené objekty, nebo vyhledá ve scéně všechny instance jednoho objektu Ctrl+Leftmouse.


Deep Isolate
Snadná a rychlá metoda jak pomocí dvou klávesových zkratek skrývat a odkrývat modely nebo jejich části.

Klávesovou zkratku lze nastavit v Customize Interface\Category:Micra
 Doporučené nastavení:
DeepIsolateHide: Alt+Q
DeepIsolateUnhide: Alt+Shift+Q

Spline Magnet
Kreslení linky po povrchu modelu, která se pak dá převést na mesh.


Randomize
Náhodně rozloží objekty v prostoru.


Snap To Ground
Usadí označené objekty na grid. +Shift otevře panel s možností výběru povrchu.


Color Palete
Vytvoř si svou vlastní paletu barev, která se s restartem neztratí.

Klávesové zkratky:
Ctrl+Lefrmouse: Přidá barvu označeného objektu.
Alt +Lefrmouse: Odebere barvu.
Middlemouse: Editace barvy.

Quad Check
Zkontroluje model a označí všechny polygony, které nejsou čtvercové.

  Modify

  Collapse/Breake
Sloučí označené objekty do jednoho, nebo rozloží na elementy.
 

Lowpolygon Wizard
Tvorba lowpoly modelu, stále lepší jak v maxku
   

Bridge Spline
Vytvoří linku mezi dvěma označenými polygony v rámci jednoho modelu.


Ring Optimizer
Zredukuje počet označených linek v obvodu. Vhodné pro optimalizaci modelu.


Clear Vertices In Line
Smaže osamocené vertexy, které jsou na přímce. Často vznikají při použití funkce Bolean.

Find Double Faces
Vyhledá a označí polygony, které se překrývají.

Nurms Subdivision Toggle
Zapne / Vypne subdivize u vybraných objektu.

Quadrangulate
Odstraní z polygonu šikmé přímky, tak aby zůstali čtverce. (WIP)

Poly Split Ring
Vizuální řezání modelu napříč.
Autor: Enrico Gullotti
Klávesové zkratky: +Ctrl řezání uprostřed


Edge Scale Align
Zarovnávaní délky přímek.

Menu

Mapping

Unwrap UVW Plus
Doplňkové funkce do Unwrapu.


A) konvertuje selekci na vertexy.
B) konvertuje selekci na edge.
C) konvertuje selekci na face.
D) označí obvod elementu, stačí mít označenou jednu edge z okraje.
E) vybere elementy s podobnou velikostí.
F) vyhledá překrývající se mapping.
G) posouvá označený maping o jedno pole nebo mění velikost.Klávesové zkratky:
Ctrl+Leftmouse: zdvojnásobí velikost (šipka doprava), nebo zredukuje na polovinu (šipka doleva).
Shift+Leftmouse: pouze pro střední tlačítko ,kde zarovná označené díly mapingu do středu.

Creation

3P Grid
Vytvoří nový grid, který dočasně nahradí ten defaultní.
Takto lze modelovat i na zkosených plochách, stejně jako na rovině.
Po smazání nově vytvořeného gridu se aktivuje ten defaultní.

Pivot

 Center pivot
Vycentruje pivot v objektu.

 Center Object
Vycentruje objekt ve scéně.

Materials

Reset Material Editor
Uvolní všechna pole v materiál editoru.

Image To Plane
Otevře referenční foto na placku v měřítku 1:1.


Set Object ID
Nastaví ID označených objektů nebo polygonů.


Edit Textures In PS
Textury použité na označených objektech, budou otevřeny v Photoshopu.


Send UVW TO PS
Označený mapping se přenese do Photoshopu.


Add Checker
Přiřadí čtverečkovaný materiál na označené objekty, pro přehledné mapování.

Modifiers

Pro rychlejší přístup, si lze vytvořit tabulku s nejvíce používanými modifiéry.

Selection

Select Half
Označí levou nebo pravou polovinu modelu (osa X).

Klávesové zkratky:
Shift+Leftmousebutton: Označí přední nebo zadní polovinu modelu (osa Y)
Control+Leftmousebutton: Označí horní nebo dolní polovinu modelu (osa Z)

Závěrem:
 Většina nástrojů je spolehlivá, několik se ještě ladí.
 Máte li problémy, nebo návrhy na vylepšení, prosím napište na merlin_el@hotmail.com nebo na forum.
 Rene Baca 2012/03/15 13:56
 Ať se daří